Warsztaty wzmacniające dla pracowników instytucji kultury

Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach sytuacja społeczno-polityczna w Polsce znacząco wpływa na postawy twórcze artystów i artystek, pracowników i pracownic kultury, a także na strukturę zarządzania instytucjami kultury i sztuki. Obserwujemy, że nowe kadry kierownicze, zamiast poszerzać pole współpracy, komunikacji i tolerancji w swoich instytucjach, w zastraszającym tempie je zawężają, wielokrotnie naruszając statutową niezależność instytucji kultury i sztuki. Czasem dzieje się to niejawnie, pod pozorem symetrii, czasem jest komunikowane wprost. Nietransparentne zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych mają swoje konsekwencje w pogłębiającej się dezorientacji zespołu i dezorganizacji samych instytucji. Niekompetencja, brak poszanowania praw pracowniczych, w końcu przemoc, naruszanie wolności przekonań, postawy kadry kierowniczej to powtarzające się zarzuty wobec nowych rządów w kulturze.

Facylitator:

Witek Hebanowski

Termin:

16 grudnia 2023, 17:00-21:00

Miejsce:

Dom Spotkań z Historią

Cel

Celem warsztatów było wsparcie pracowników i pracownic instytucji kultury. Wspólne wypracowanie zbiorowych i indywidualnych, aktywnych, ale i pasywnych strategii oporu wobec przemocowych stosunków pracy. Skupiał się na praktykowaniu solidarności międzyinstytucjonalnej na poziomie pracowniczym, zarówno w obliczu niekompetencji kadry zarządzającej, jak i bojkotu środowisk twórczych. Przede wszystkim jednak koncentrowała się na tym, jak w obecnych warunkach można kontynuować pracę na rzecz rozwoju kultury i sztuki, której istotną częścią byli uczestnicy i uczestniczki warsztatów.