O Smashing Wor(l)ds

„Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu” to międzynarodowy projekt poświęcony językowi używanemu przez instytucje sztuki. Zaangażowane w przedsięwzięcie europejskie instytucje kultury chcą współtworzyć wolne od przemocy formy ekspresji i narracje, w ten sposób przyczyniając się do ograniczenia wykluczenia społecznego i kulturowego.

Celem projektu jest zrównoważenie urzędowych i dominujących języków przez wprowadzenie do nich sposobów wyrażania opartych na wrażliwości, różnorodności tożsamości, społecznych doświadczeń i dróg emancypacji. Horyzontem pracy nad zmianą języka jest umożliwienie wszechstronnego dialogu we wszystkich sferach naszego życia. Ważnym elementem tego procesu będzie wspieranie opowieści społeczności marginalizowanych.

Jednym z filarów projektu jest stworzenie karty dobrych praktyk. Powstanie również podcast na temat słowników przyszłości, przeciwstawiających się ksenofobii, trans- i homofobii i rasizmowi.

Projekt jest owocem partnerskiej współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Polska), Fundacji Inna Przestrzeń (Polska), BOZAR (Belgia) i Kulturen in Bewegung (Austria).
———————————–
Projekt Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu jest finansowany z funduszu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.