Podcasty

Słuchaj

Podcast “Smashing Wor(l)ds” to rozmowy z artystami_tkami, aktywistami_tkami, edukatorami_tkami i badaczami_kami oraz dźwiękowe działania artystyczne o języku. Rozmawiamy o języku dyskryminacji i przemocy w odniesieniu do różnych grup marginalizowanych, o mowie niebezpiecznej, a także o zmieniającym się pejzażu językowym Polski po 24 lutego 2022 i napięciach między językiem ukraińskim a językiem rosyjskim. Wszystkie rozmowy zostały zrealizowane dzięki uprzejmości IMI Radio (https://imiradio.pl/ )