Donate

“Każda wojna jest katastrofą humanitarną, ale jest też katastrofą ekologiczną” zaczyna opis swojej pracy ukraiński artysta Ivan Svytlychnyi. Jakkolwiek, każda wojna dzieje się w cieniu kryzysu klimatycznego i bardzo często jest ona jego wynikiem – żądzy totalnego zawłaszczenia jakiegoś zasobu – czy to kulturowego, technologicznego czy naturalnego. Skutki trwającej obecnie w Ukrainie wojny odczuwają nie tylko jej mieszkańcy i mieszkanki, ale cała Europa, a jednym z nich jest kryzys bezpieczeństwa energetycznego.

Artysta:

Ivan Svytlychnyi

Tytuł pracy:

Donate

kuratorki:

Anna Czaban i Ewa Kozik

Produkcja:

Fundacja Inna Przestrzeń, 2022

Svytlychnyi podkreśla istotność myślenia planetarnego, gdzie każda jednostka czuje się odpowiedzialna za wspólną przestrzeń życia – czyli planetę Ziemię. W obliczu zjawisk tak niszczycielskich jak wojna zbrojna wszystkie dotychczasowe wartości są rewidowane i/lub podawane w wątpliwość. Co to znaczy odpowiedzialność za drugiego człowieka, czy odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze? Na nowo definiujemy znaczenia słów, korygujemy swoje dotychczasowe postawy i działania. W obliczu kryzysu humanitarnego, i energetycznego po prostu musimy zrezygnować z osobistej wygody na rzecz kolektywnego dobrostanu. Oduczyć się krzywdzących schematów myślenia i działania.

“Donate” to dzieło sztuki, które powstaje z symbolicznych datków odbiorców i odbiorczyń liczonych w kilowatogodzinach i praktykach rezygnacji z elektrycznych udogodnień cywilizacji. Przełoży się to na kształt instalacji świetlnej, będącej drugą częścią projektu. Mam nadzieję, że to drobne wyrzeczenie jakie składa tu odbiorca_czyni to nie tylko transakcja na linii artysta-odbiorca_czyni-dzieło sztuki, ale początek zmiany myślenia, troski o innych, o środowisko naturalne i przede wszystkim świadomości wielości połączeń i zależności, na którą składa się nasza planeta.